Számítógép oktatás kezdőknek, haladóknak

aug 22
2012

Számítógép oktatás egyéni ütemben és időbeosztással.

A következő témákban:

- számítógép használat (bekapcsolás, működtetés…)

- operációs rendszer ismeret (a működtetés alapjai…)

- file kezelés alapjai (adatkezelés…)

- levelező szoftverek (outlook, outlook express…)

- internetes kommunikáció (skype, messenger…)

- irodai szoftverek (word/szövegszerkesztés, excel/táblázatkezelés, ..)

- prezentációk készítése (powerpoint)

- digitális eszközök csatlakoztatása a számítógéphez

- adatmásolás és továbbítás

Tel.: +36 30 823 68 44

E-mail: design@palandy.hu

Magánórák számítástechnikából

feb 08
2011

Egyéni igényekhez igazodó oktatási formát ajánlunk, azoknak, akik 1-2 órát szeretnének adott informatikai problémára szánni.

További információ:

Tel.: +36 30 823 68 44

E-mail: design@palandy.hu

Digitális írástudás oktatás

jan 20
2011

A digitális írástudással elsajátíthatók a számítógéphez kapcsolódó alapfogalmak és készségek.
Mik is ezek?
Alapvetően két részre oszthatjuk az alapismereteket, az egyik a számítógép működésének alapszintű ismerete, a másik az internetes kommunikáció és internet használat.

A számítógép működtetésének alapvető feladatai:
* Használni kell tudni az operációs rendszer legfontosabb funkcióit, így a számítógép-beállításokat és a beépített súgó funkciókat is.
* Hatékonyan kell tudni kezelni az Asztalt és tudni kell grafikus felhasználói munkakörnyezetben dolgozni.
* Ismerni kell a fájlkezelés alapjait, készség szinten kell tudni rendszerezni a fájlokat és mappákat, hogy azok könnyen beazonosíthatóak és megtalálhatók legyenek.
* Segédprogramokat kell tudni használni nagy méretű fájlok tömörítéséhez és kicsomagolásához, és ismerni kell a vírusölő szoftvereket a számítógépes vírusok elleni védelemhez.
* Kell tudni egyszerű szövegeket szerkeszteni és az operációs rendszeren belüli nyomtatási eszközöket használni.

Internet használat alapjai:
* Tudni kell, mi az Internet és milyen fogalmak kapcsolhatók hozzá. Tisztában kell lenni az internet- használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal.
* Végre kell tudni hajtani mindennapi web-böngészéssel kapcsolatos feladatokat (pl. a böngésző beállításának megváltoztatását).
* Ki kell tudni tölteni és meg kell tudni jeleníteni web-űrlapokat és információt kell tudni keresni.
* El kell tudni menteni weboldalakat, fájlokat kell tudni letölteni a webről. Webtartalmat kell tudni dokumentumba másolni.

Internetes kommunikáció alapjai:
* Érteni kell, mi az e-mail és ismerni kell használatának előnyeit és hátrányait; ismerni kell más üzenetfajtákat is.
* Ismerni kell a hálózati etikettet és az e-mail használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat.
* Tudni kell e-mailt létrehozni, a helyesírását ellenőrizni és elküldeni. Megválaszolni, továbbítani és nyomtatni e-mailt, kezelni a csatolt fájlokat.
* Tudni kell továbbá levelezőrendszer-szoftverrel dolgozni, az e-maileket rendszerezni és kezelni.

A digitális írástudás segítségével azok az alapvető tudnivalók kerülnek birtokunkba, amellyel magabiztosan elkezdhető a számítógép-használat, az internetezéstől az e-mail használaton keresztül az önéletrajz megírásáig.

Ha cégének, intézményének vagy civil szervezetének ilyen jellegű képzésre van szüksége, szívesen állunk rendelkezésére: Kapcsolat

Steve Jobs, Stanford Egyetem

szept 22
2010

Steve Jobs, az Apple egyik alapító tagjának avatási beszéde a Stanford egyetem végzős diákjai előtt.

Steven Paul Jobs az informatika modernkori történetének egyik legérdekesebb alakja.
A lehetőségek felismerésében, a siker gyors elérésében csakúgy része volt, mint a gyors bukásokban.

Az iskola kiöli a kreativitást

szept 18
2010

Módosult a felnőttképzési törvény

aug 20
2010
Módosult a felnőttképzési törvény

Az alábbi törvényi idézetnek megfelelően módosult a felnőttképzési törvény, amelyet 2010. január 1-jével minden TÁMOP-ból finanszírozott felnőttképzési program esetében kötelező érvénnyel alkalmazni kell.

2009. évi XCVIII. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról
3. § Az Fktv. a 20. §-t követően a következő új alcímmel, valamint új 20/A. §-sal egészül ki:

„Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása
20/A. § (1) A digitális írástudás megszerzése minden a 21. § (2)-(3) bekezdés szerinti forrásból támogatott, összességében legalább 240 órát meghaladó időtartamú – ezt nem meghaladó időtartam esetében külön rendeletben meghatározott - felnőttképzési program tartalmának kötelező része, függetlenül attól, hogy általános, nyelvi vagy szakmai képzés valósul-e meg e törvény keretei között.

(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét az Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció” valamint „Operációs rendszerek” moduljai írják le. Az egyéb szükséges ismeretek és kompetenciák meghatározását, valamint azon felnőttképzési programok körét, amelyek esetében 240 órát meg nem haladó időtartamú képzés esetében is kötelező a digitális írástudás megszerzése, a miniszter az informatikáért felelős miniszterrel, valamint az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(3) E törvény 3. §-ával megállapított, az Fktv. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti követelményeket, valamint e törvény 4. §-ában megállapított az Fktv. 28/A. §-ának (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először a 2010. január 1-jétől induló felnőttképzési programok esetében kell alkalmazni.

A közlemény elérhetősége az NFÜ honlapján: http://www.nfu.hu/content/4696