A CSR fogalma

aug 18
2010

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (röviden CSR a „Corporate Social Responsibility” kifejezésből) bonyolultnak tűnő fogalom egy viszonylag egyszerű gondolat kifejezésére.

Az Apsolcon Kft. a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépíti üzleti tevékenységébe és a tevékenységünkben érdekeltekkel fenntartott kapcsolataiba.

A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szerint: „…a vállalatok társadalmi felelőssége a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként határozható meg. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emeljék.”

A CSR a fenti megfogalmazásokban tehát az üzleti siker elérését jelenti olyan módon, mely tiszteletben tartja az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a vállalati működés összes érintettjének igényeit és szükségleteit.

Fair Trade

aug 17
2010

A méltányos kereskedelem (fair trade) az a  kereskedelmi kapcsolat, amely párbeszéden, tiszteleten alapul, átlátható és nagyobb egyenlőségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Hozzájárul a  fenntarthatósághoz azzal, hogy a hátrányos helyzetű, különösen a “Dél” termelői számára,  jobb kereskedelmi feltételeket kínál és biztosítja alapvető jogaikat.  FINE*

A méltányos kereskedelem alapelvei:

  1. Növeli a termelők jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy javítja a piacra jutás esélyeit, megerősíti a termelők szervezeteit, jobb árat fizet az árukért, és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelőkkel
  2. Növeli a hátrányos helyzetű termelők, különösen a nők és az őslakosok fejlődési esélyeit, valamint a gyermekek kizsákmányolása ellen védelmet nyújt
  3. Növeli a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelőket sújtó káros következményeiről annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok érdekében használhassák
  4. Megteremti a kereskedelmi partnerség jó példáját a párbeszéd, az átláthatóság és az emberi méltóság tiszteletben tartásának hangsúlyozásával
  5. Kampányol a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakorlatának megváltoztatása érdekében
  6. Védelmezi az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevékenységek, a gazdasági biztonság előmozdításával

Cégünk a méltányos kereskedelem elkötelezett támogatója! Munkahelyünkön és rendezvényeinken fairtrade termékeket fogyasztunk és lehetőségeink szerint segítjük a magyar Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetséget.

Honlapjuk: www.fairvilag.hu

Miria Alapítvány

júl 19
2010

Az Alapítvány célja a vidéki lakosság életminőségének javítása, a vidéki térségek fenntartható fejlődését biztosító tevékenységek megvalósítása. Az Alapítvány tevékenységének célcsoportjai: az ország területén élő vidéki közösségek.

Meggyőződésünk, hogy a civil szféra nagyfokú előmozdítója és segítője a mai magyar társadalomnak. Tevékenységeinkkel és önkéntes munkával mi is szeretnénk hozzájárulni ezen területek fejlesztéséhez és segítéséhez. A Miria Alapítvány fontos területe ezen törekvéseinknek.

További információ: www.miria.hu