A CSR fogalma

aug 18
2010

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (röviden CSR a „Corporate Social Responsibility” kifejezésből) bonyolultnak tűnő fogalom egy viszonylag egyszerű gondolat kifejezésére.

Az Apsolcon Kft. a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépíti üzleti tevékenységébe és a tevékenységünkben érdekeltekkel fenntartott kapcsolataiba.

A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szerint: „…a vállalatok társadalmi felelőssége a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként határozható meg. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emeljék.”

A CSR a fenti megfogalmazásokban tehát az üzleti siker elérését jelenti olyan módon, mely tiszteletben tartja az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a vállalati működés összes érintettjének igényeit és szükségleteit.